Modulové zkušební stolice Maximator

Kvalifikované zkušební postupy pro testování plastových komponent spolehlivě umetají v automobilovém průmyslu cestičku produktovým inovacím. Speciální zkušební zařízení umožňují i během výroby provádět testy zatížitelnosti na komponentách, které snižují hmotnost vozidla a přispívají ke snižování spotřeby pohonných hmot.

Přínos technologie

Testy plastových komponent přinášejí informace o tom, zda příslušné díly plní očekávanou funkci. Nejrůznější zkušební metody, jako jsou přetlakové destrukční zkoušky, zkoušky těsnosti a zátěžové zkoušky, jsou součástí zkoušky způsobilosti a monitorování kvality během výroby. Aby se vytvořily podmínky srovnatelné s reálným provozním prostředím, komponenty se často testují za klimatických podmínek (-40°C až +180°C) při zatížení nejrůznějšími zkušebními médii (např. plyny, olej, směs vody a glykolu).

Naše řešení pro testování plastových komponent

Modulové zkušební stolice Maximator umožňují provádění nákladově úsporných a flexibilních zkoušek plastových komponent. Součástí systémů je zkušební komora, generování tlaku a řízení procesu. Při provádění náročných přetlakových destrukčních zkoušek dodatečně instalujeme do našich zkušebních komor příslušné obložení. Do modulových zkušebních stolic se osazuje tlakový multiplikátor nebo vysokotlaká čerpadla Maximator, přičemž jsou tyto jednotky v obou případech poháněné stlačeným vzduchem. Zkušební tlaky realizujeme s velmi vysokou přesností opakování.

Za účelem vysoce precizní regulace nízkých tlakových rozsahů jsme vyvinuli systém řízení tlaku. Pohon čerpadel, popř. tlakového multiplikátoru se reguluje pomocí sekvenčně řízených proporcionálních tlakových redukčních ventilů. Pomocí volně programovatelných stupňů tlakového zatížení lze prakticky upravovat, automaticky spouštět a dokumentovat různé stavy zatížení testovaných komponent.

Testovací zařízení Maximator

Tlakem testované plastové komponenty v automobilovém průmyslu:

 • systém vodního chlazení
 • sací modul
 • trubky a potrubí v motorovém prostoru
 • těleso filtru
 • expanzní nádrž

Výkonové parametry

 • Expanzní nádrž
 • Zkoušky dle norem DIN nebo dle požadavků konkrétního zákazníka
 • Zátěžový test s různými kapalinami / plyny
 • Modulární konstrukce s teplotní komorou (do 300°C) nebo klimatickou komorou (-40°C - +180°C)
 • Bezpečnost: Zkušební komory zaintegrované do uzavřených „kontejnerů“
 • Zkoušky zpětného rázu
 • Měření průtoku
 • Zkoušky impulzního tlaku
 • Přetlakové destrukční zkoušky
 • Zkoušky těsnosti

Univerzální zkušební stolice MX

Univerzální zkušební stolice MX 4.000 barů / 58.000 psi

pro zkoušky tlaku, průsaku a funkční zkoušky komponent a modulů vystavených působení tlaku pomocí oleje, vody nebo emulzeShape

Nejjistější způsob posouzení kvality komponent, modulů nebo produktů vystavených tlaku je praktická zkouška. V rámci tohoto procesu se produkty podrobují různým tlakovým, průsakovým či funkčním zkouškám. Neboť pouze praktické testy přinášejí spolehlivé informace o požadovaných vlastnostech produktů a materiálů.

V závislosti na konkrétní aplikaci se zde musí realizovat různé zkušební procesy. Celé spektrum zahrnuje na jedné straně prosté zatížení určitým tlakem. Na straně druhé se na tlakové zkoušky kladou komplexnější požadavky, jako je například časově definované zatěžování různými tlaky s pevně stanovenými časy vytváření tlaku a udržování konstantního tlaku.

Univerzální zkušební stolice MX představuje díky své modulární a flexibilní konstrukci optimální řešení pro veškeré požadavky kladené na manuální tlakovou zkoušku s využitím oleje, vody nebo emulze. Univerzální zkušební stolice MX jsou konfigurované pro konkrétní požadavek kladený na zkoušku a na přání jsou vybavené i kontejnerem MX. Garantují tak maximální efektivitu vynakládaných nákladů a současně i optimální výsledky zkoušek.

Inteligentní řízení

Systém řízení univerzálních zkušebních stolic je vybavený pneumatickým regulátorem Maximator (řídicí jednotka MX) a představuje tak skutečný kvalitativní skok: Zkušební procesy lze flexibilně definovat, ukládat a v případě potřeby opakovat nebo přizpůsobit. I protokolování výsledků zkoušek může být individuální - zkouška komponent bude tudíž flexibilní a bezproblémová, tedy taková, jaký by měla být.

Řídicí jednotka MX se skládá z pneumatického rozvaděče pro ovládání hnacího tlaku čerpadla poháněného stlačeným vzduchem nebo čerpadlového systému. Řízení zajišťuje mikrořadič speciálně vyvinutý pro vysokotlaká čerpadla Maximator poháněná stlačeným vzduchem.

Zaintegrovaný počítač umožňuje operátorovi spravovat receptury, protokolovat výsledky zkoušek i uživatelsky přívětivé rozhraní. Vizualizace probíhá přes webové rozhraní a lze si ji vyvolat přes síť LAN nebo WLAN pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.

Řídicí jednotka MX nabízí velmi precizní automatické ovládání vysokotlakých čerpadel na principu předdefinovaných vícestupňových a/nebo lineárních tlakových křivek.

Aktuální prospekty a katalogy

Univerzální­ zkušební stolice MAXIMATOR

Univerzální­ zkušební stolice MAXIMATOR

Katalog >

­

KONTAKTUJTE NÁS.

Máte dotazy týkající se našeho produktového portfolia a nabídky našich služeb nebo si přejete osobní konzultaci?