MAXIMATORmaximum pressure

MAXIMATOR GmbH – představení podniku

Společnost Maximator GmbH je předním dodavatelem vysokotlakých technologií. Prostřednictvím našich komponent a systémů nabízíme našim zákazníkům inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví a speciální aplikace. Již více než 40 let je naším cílem optimalizovat přínos pro zákazníky díky našim dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem v oblasti vysokotlaké techniky i spolehlivosti a kvalitě našich produktů a průmyslových řešení. Naše společnost se sídlem v Nordhausenu zaměstnává více než 400 kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou zárukou špičkové kvality při výrobě produktů a poskytování našich služeb. S prodejci po celém Německu a partnerskými společnostmi po celém světě je společnost Maximator k dispozici svým zákazníkům jako specialista v oblasti vysokotlaké a zkušební techniky, hydraulických a pneumatických systémů a garantuje řešení šitá na míru v nejkratším možném termínu. V oblasti technologií zaměřených na budoucnost Maximator vsází na inovativní vývoj, který naše zákazníky podporuje formou nabídky efektivních a ekologických řešení určených pro jejich průmyslová odvětví.

Maximator vyvíjí, konstruuje a vyrábí vše počínaje komponentou až po kompletní systémy. Kromě vysokotlakých čerpadel, vysokotlakých kompresorů, ventilů a armatur, hydraulických agregátů a kompresorových stanic zahrnuje naše nabídka také technologie pro vstřikování plastu s podporou plynu a vody i vodíkové kompresorové systémy. Naše portfolio doplňují a rozšiřují vodíkové čerpací stanice a zařízení pro testování vodíkových komponent.

O montáž, instalaci a údržbu komponentů a systémů vyráběných společností Maximator se stará vysoce angažované servisní oddělení. Společnost Maximator disponuje vlastní akademií s kvalifikovanými školiteli certifikovanými TÜV, která zajišťuje profesionální a kontinuální organizaci školení pro své zaměstnance a umožňuje jim tak prohlubovat vlastní vzdělání.

Ve vývojovém a servisním středisku v závodě Nordhausen nabízí společnost Maximator také služby zaměřené na potřeby konkrétních zákazníků, jako jsou tlakové, přetlakové destrukční a impulzní zkoušky, autofretáž komponentů a širokou škálu zkoušek nádrží na CNG a vodík (typ 3 a typ 4).

Za tím vším stojí systém řízení kvality certifikovaný dle normy DIN EN ISO 9001, který nám umožňuje úspěšně uplatňovat naše technologické know-how a zkušenosti v segmentu komplexních systémů.

Maximator GmbH je 100 % dceřiným podnikem společnosti Schmidt, Kranz & Co. GmbH.

> 30000

servisních hodin a oprav u zákazníka/rok

20

sdružených podniků, popř. holdingových společností

1

výrobní závod

> 82

školení v r. 2022

Přebíráme odpovědnost

Historie

Díky 140leté historii a aktivitám v rámci technického vývoje jsme se stali technologickým lídrem v oblasti vysokotlakých technologií.

Projděte se společně s námi od minulosti až po naši budoucnost.

Historie

Poslání naší společnosti

Prostřednictvím naší nabídky produktů a služeb plníme požadavky a přání našich zákazníků působících v různých regionech a na různých trzích. Zvláštní zřetel přitom klademe na optimalizaci přínosu pro naše zákazníky využíváním našich produktů.

Poslání naší společnosti

Etický kodex

Společnost MAXIMATOR GmbH si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a považuje ji za předpoklad udržitelného úspěchu podnikatelských aktivit.

Etický kodex

Společenská odpovědnost

Udržitelné řízení podniků si vyžaduje, aby moderní společnosti, jako je Maximator GmbH, do svých podnikatelských aktivit zaintegrovaly sociální zájmy a požadavky kladené na ochranu životního prostředí a aktivně vytvářely rámcové podmínky pro tuto činnost.

Společenská odpovědnost

Ekonomická odpovědnost

Společenská odpovědnost a udržitelné hospodaření jsou nosnými pilíři našeho podnikatelského myšlení a chování. Jsou pevnou součástí naší podnikatelské strategie. To zahrnuje jak problematiku ochrany životního prostředí, tak i otázky bezpečnosti a diverzity našich zaměstnanců.

Ekonomická odpovědnost

Kontakt

Máte dotazy týkající se společnosti Maximator, našich produktů nebo služeb? Zašlete nám prosím zprávu.

Kontakt