Kompresory

plynové kompresory poháněné stlačeným vzduchem pro dosažení tlaku až 2.400 barů

Vysokotlaké kompresory MAXIMATOR typu DLE jsou vhodné pro kompresi plynů a výrobu stlačeného vzduchu. Při maximální provozní teplotě do 100 °C lze zvýšit tlak plynů běžně používaných v průmyslu, na univerzitách a ve výzkumných ústavech, jako jsou argon, helium, kyslík, dusík atd., na požadovaný konečný tlak.

Kompresory

Vysokotlaké kompresory MAXIMATOR jsou vhodné pro bezolejovou kompresi plynů a výrobu stlačeného vzduchu. Plyny běžně dostupné na trhu, jako jsou argon, helium, vodík a dusík lze stlačovat na tlak až 2.400 barů, kyslík na tlak až 350 barů. Plynové kompresory poháněné stlačeným vzduchem představují ekonomickou alternativu k elektrickým přístrojům a lze je používat v souladu se směrnicí týkající se zařízení a ochranných systémů (2014/34/EU) určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Betriebsanleitung-Kompressoren-de-2021.pdf

Betriebsanleitung-Kompressoren-de-2021.pdf

Ke stažení >

Kompresory MAXIMATOR pracují na principu tlakového multiplikátoru. Velká plocha se natlakuje nízkým tlakem (pneumatický píst 3) a působí na malou plochu vysokým tlakem (vysokotlaký píst 2). Kontinuálního průtoku se dosáhne díky interně řízenému 4/2 cestnému ventilu (regulační šoupátko 4). Regulační šoupátko přivádí vstupní stlačený vzduch střídavě na horní a spodní stranu pneumatického pístu.

Regulační šoupátko se ovládá pomocí dvou 2/2 cestných ventilů (pilotní ventily 7), které mechanicky ovládá pneumatický píst v jejich koncových polohách. Pilotní ventily přivádějí, popř. odvádějí stlačený vzduch do/z prostoru pro ovládání regulačního šoupátka.

Vysokotlaký píst vytváří společně se zpětnými ventily (sací ventil, tlakový ventil 1) objemový průtok. Výstupní tlak vyplývá z nastaveného vstupního tlaku. Pomocí vzorečků, které uvádíme u technických údajů kompresorů, lze vypočítat statický konečný tlak. V případě tohoto konečného tlaku panuje rovnovážný stav mezi stranou vstupního tlaku a stranou vysokého tlaku.

Kompresor se po dosažení tohoto konečného tlaku zastaví a nespotřebovává již žádný vzduch. Úbytek tlaku na straně vysokého tlaku nebo zvýšení tlaku na straně vstupního tlaku způsobí, že se kompresor automaticky opět spustí a stlačuje plyn tak dlouho, než se opět dosáhne rovnovážného stavu.

Dodatečně lze kompresory MAXIMATOR zapínat nebo vypínat i pomocí tlakových spínačů MAXIMATOR, kontaktních manometrů nebo externích řídicích jednotek.

Plynové a dotlačovací kompresory MAXIMATOR

Plynové a dotlačovací kompresory MAXIMATOR

3999.0315, jazyk: němčina, verze: 05/2021

Ke stažení >

Díky mimořádně široké produktové paletě si lze pro každou individuální aplikaci zvolit optimální přístroj. Pro nejrůznější tlaky a průtok se používají jednostupňové, dvojčinné, dvoustupňové kompresory nebo kombinace těchto zařízení.

  • Tlaková zkouška pomocí plynu
  • Přečerpávání plynů
  • Rekuperace plynu
  • Plnění zásobníku dusíkem
  • Zásobování zařízení těsnícím plynem
  • Technologie vstřikování plastů s podporou plynu
  • Pěnění CO2
  • Přečerpávání kyslíkových lahví
  • Plnění lahví s dýchacím vzduchem
  • Kontrola průsaků

­

KONTAKTUJTE NÁS.

Máte dotazy týkající se našeho produktového portfolia a nabídky našich služeb nebo si přejete osobní konzultaci?

Aktuální prospekty a katalogy

Čerpadla MAXIMATOR poháněná stlačeným vzduchem

Čerpadla MAXIMATOR poháněná stlačeným vzduchem

3999.0480, jazyk: němčina, verze: 08/2014

Katalog >
Plynové a dotlačovací kompresory MAXIMATOR

Plynové a dotlačovací kompresory MAXIMATOR

3999.0315, jazyk: němčina, verze: 05/2021

Katalog >
Maximator_VFT-Onlinekatalog_12-2022_DE.pdf

Maximator_VFT-Onlinekatalog_12-2022_DE.pdf

VFT Katalog 2022 jazyk: němčina

Katalog >
HydroHulc_DE_042023.pdf

HydroHulc_DE_042023.pdf

Katalog >
XTower_DE_210322.pdf

XTower_DE_210322.pdf

Katalog >
MAXIMATOR-H2-Components.pdf

MAXIMATOR-H2-Components.pdf

Komponenty pro vodíkové aplikace

Katalog >
Maximator-Rental-Units-DE082014.pdf

Maximator-Rental-Units-DE082014.pdf

Komponenty pro vodíkové aplikace

Katalog >
102022_Maximator_LGP-Series-Katalog_DE.pdf

102022_Maximator_LGP-Series-Katalog_DE.pdf

Katalog >
MAXIMATOR-Gas-und-Wasser-innendrucktechnik-01-2015.pdf

MAXIMATOR-Gas-und-Wasser-innendrucktechnik-01-2015.pdf

Katalog >