Vysokotlaká čerpadla

vysokotlaká čerpadla poháněná stlačeným vzduchem pro dosažení tlaku až 7.000 barů

Kompaktní, cenově dostupná vysokotlaká čerpadla MAXIMATOR jsou poháněna stlačeným vzduchem i jinými plyny o tlaku od 1 do 10 barů. Možnosti použití čerpadel MAXIMATOR jsou různorodé: strojírenství, ropný a plynárenský průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, hornictví a stavební průmysl a rovněž i letecký a kosmický průmysl.

Vysokotlaká čerpadla

Vysokotlaká čerpadla Maximator lze využívat pro mnohé technické aplikace ve strojírenství a v dalších průmyslových odvětvích - i v oblastech chráněných proti výbuchu. Pro provozně bezpečné a nákladově efektivní generování hydraulického tlaku využívají olej, vodu, ovšem i jiná speciální média. Čerpadla se zakládají na konstrukčním principu oscilujícího tlakového multiplikátoru, tudíž se tlak, v případě jeho úbytku, kontinuálně doplňuje. K pohonu slouží vzduch stlačený pod tlakem od 1 do 10 barů.

Série M

 • jednočinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • pro provozní tlaky do 2.200 barů (31.900 psi)
Série M

Série M... - 2

 • jednočinná
 • se dvěma pneumatickými písty
 • pro provozní tlaky do 4.000 barů (58.000 psi)
Série M... - 2

Série M... - 3

 • jednočinná
 • se třemi pneumatickými písty
 • pro provozní tlaky do 4.000 barů (58.000 psi)
Série M... - 3

Série M...D

 • dvojčinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • pro provozní tlaky do 2.200 barů (31.900 psi)
Série M...D

Série MO

 • jednočinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • pro provozní tlaky do 1.000 barů (14.500 psi)
Série MO

Série MO...D

 • dvojčinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • provozní tlaky do 1.000 barů (14.500 psi)
Série MO...D

Série MSF

 • jednočinná
 • s jedním pneumatickým pístem, mezikomorou a průsakovým otvorem
 • pro provozní tlaky do 1.000 barů (14.500 psi)
Série MSF

Série S

 • jednočinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • provozní tlaky do 1.000 barů (14.500 psi)
Série S

Série S...D

 • dvojčinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • provozní tlaky do 1.000 barů (14.500 psi)
Série S...D

Série S...-SS

 • jednočinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • provozní tlaky do 3.700 barů (53.660 psi)
 • komponenty přicházející do styku s médii jsou z nerezavějící oceli
Série S...-SS

Série G

 • jednočinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • provozní tlaky do 4.500 barů (65,250 psi)
Série G

Série G...-2

 • jednočinná
 • se dvěma pneumatickými písty
 • provozní tlaky do 7.000 barů (101.000 psi)
Série G...-2

Série G...D

 • dvojčinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • provozní tlaky do 4.500 barů (65,250 psi)
Série G...D

Série GSF

 • jednočinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • mezikomora a průsakový otvor
 • provozní tlaky do 1,450 barů (21,025 psi)
Série GSF

Série GX

 • provozní tlaky do 1.000 barů (14.500 psi)
Série GX

Série GPD

 • dvojčinná
 • s jedním pneumatickým pístem
 • provozní tlaky do 2.770 barů (40,175 psi)
Série GPD

Série GPD...-2

 • dvojčinná
 • se dvěma pneumatickými písty
 • provozní tlaky do 3.000 barů (43,500 psi)
Série GPD...-2

Vysokotlaká čerpadla

Koncept pohonu stlačeným vzduchem MAXIMATOR Vám přináší celou řadu výhod:

 • Regulace tlaku pomocí manuálního tlakového regulátoru nebo pneumatického ventilu
 • Díky pohonu stlačeným vzduchem se jedná o optimální volbu pro oblasti chráněné před výbuchem
 • Zastavení čerpadla po dosažení nastaveného koncového tlaku
 • Reakce na průsaky automatickým dodatečným čerpáním čerpadla
 • Nulová spotřeba energie v případě delší doby udržování tlaku
 • Nulové zbytkové teplo během fáze udržování tlaku
 • Snadná instalace a bezproblémová manipulace se zařízením. Nutné je pouze připojení ke zdroji stlačeného vzduchu a k sacímu a tlakovému potrubí
 • Provozně bezpečné přístroje se snadnou instalací a nízkou náročností na údržbu

MAXIMATOR poskytuje odborné poradenství, projektování a dodávky kompletních systémů pro optimální, ekonomickou realizaci Vašich testů a nabízí komplexní služby.
Čerpadla MAXIMATOR jsou k dispozici v 5 konstrukčních velikostech - M, S, G, GX, DPD. Ty se liší způsobilostí svého použití pro různá čerpaná média, odstupňovaným průtokem a maximálními přípustnými provozními tlaky. MAXIMATOR nabízí pro každý individuální požadavek vhodné kapalinové čerpadlo.

Betriebsanleitung-Pumpen-de-2016.pdf

Betriebsanleitung-Pumpen-de-2016.pdf

Ke stažení >

Všeobecné pokyny pro optimální provoz
čerpadel poháněných stlačeným vzduchem

Montážní poloha

Provoz čerpadel MAXIMATOR je obecně možný v jakékoliv poloze, ovšem svislá poloha čerpadla garantuje maximální životnost jeho těsnění.

Připojovací parametry

Pozor! Dbejte prosím na to, aby se pro další zapojení čerpadel používaly pouze šrouby a potrubí, které jsou vhodné pro tlakový rozsah čerpadla. Za účelem zajištění bezvadné funkčnosti (tlak a průtok) se v žádném případě nesmí snižovat hodnota připojovacích parametrů čerpadel.

Pneumatická přípojka a uvedení do provozu

Přípojka pro stlačený vzduch se nachází na tělesu ovládacího bloku. Druhá přípojka pro přímé přivedení vzduchu k pilotnímu ventilu, který musí být rovněž natlakován vzduchem, je k dispozici pro čerpadla série S...D, G a GSF. Tato přípojka umožňuje zapínání a vypínání čerpadla pomocí magnetických ventilů s malým jmenovitým průměrem.

Filtr stlačeného vzduchu s odlučovačem vody se musí v každém případě nainstalovat do vzduchového potrubí před čerpadlo. Filtr a odlučovač vody, uzavírací ventil a regulátor tlaku s kontrolním manometrem si lze u nás zakoupit jako kompletní jednotku pod označením „Pneumatická kontrolní jednotka C1 nebo C2 nebo C3“ v závislosti na konkrétní sérii čerpadla

Maznice tlakového vzduchu není zpravidla nutná, jelikož se čerpadlo při montáži promazalo baryovým tukem. Pokud se pro provoz čerpadla používá velmi suchý vzduch a provozní doba překračuje 50 %, pak by se měla do systému nainstalovat maznice tlakového vzduchu.

Provozní teploty čerpadel MAXIMATOR

se standardně pohybují mezi –20°C a +80°C. Čerpadla s těsněním verze –VE pro čerpání vody se mohou používat pouze při teplotě do +60°C. Pro krátkodobý provoz jsou přípustné teploty do +80°C. Pro používání čerpadel ve venkovním prostředí při teplotách 0°C a nižších dodáváme speciální čerpadla v nadstandardním provedení.

Doporučené hydraulické oleje

Bezvadná funkčnost a účinnost čerpadel v podstatě závisí na kvalitě používaného hydraulického oleje.
Pro provoz doporučujeme hydraulické oleje s viskozitou mezi 46 - 68 cst, např. výrobce hydraulického oleje dle DIN 51524 T2; DIN 51519; ISO VG 46 ARAL: VITAM GF 46

BP: ENERGOL HLP 46
ESSO: NUTO H 46
SHELL:

 • TELLUS 46
 • HYDROL DO 46
 • HYDROL HV 46

DEA: ASTRON HLP 46

Požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch by měl vykazovat třídu 3 až 4 (pevné látky/voda/olej). Dle doporučení evropského výboru PNEUROP 611/1984 (PNEUROP = Evropský výbor výrobců zařízení pro stlačený vzduch, vakuová čerpadla a pneumatické nástroje) to znamená:

Pevné látky:
Maximální velikost částic 5 µ
Maximální koncentrace částic 5 mg/m3

Rosný bod:
+10° = obsah vody 9.4 g/m3
do +2°C = obsah vody 5.6 g/m3

Obsah oleje:
1.0 až 5 mg/m3
V případě výše uvedené kvality stlačeného vzduchu se zajistí optimální životnost těsnění a vodicích prvků.

Čerpadla MAXIMATOR jsou vhodná pro hydraulické aplikace. Níže uvedená kritéria by Vám měla usnadnit výběr a objednání čerpadla, které představuje optimální volbu pro Vaši konkrétní aplikaci:

1. Tlaková kapalina

Výběr čerpadla v podstatě závisí na používané tlakové kapalině a z toho plynoucích specifických požadavcích kladených na materiál komponent, které přicházejí do kontaktu s médiem, a materiály těsnění. Čerpadla MAXIMATOR jsou vhodná pro různé tlakové kapaliny. Pro dvě nejvýznamnější média, pro olej a pro vodu, nabízíme standardní čerpadla (viz rovněž „Objednací kód“ jednotlivých sérií čerpadel).

2. Dostupný pneumatický tlak

Čerpadla MAXIMATOR jsou poháněna stlačeným vzduchem pod tlakem pL = 1 až maximálně 10 barů (14,5 až 145 psi).

3. Požadovaný provozní tlak a průtok při provozním tlaku

Provozní tlaky čerpadel uváděné v tabulkách se zakládají na pneumatickém tlaku pL = 10 barů (145 psi). Reálný provozní tlak, který se musí nastavit pro Váš konkrétní případ, získáte vynásobením převodového poměru konkrétního čerpadla a pneumatického tlaku, který máte k dispozici, i * pL.

Průtoku Qmax uváděného v tabulkách se dosáhne v případě pneumatického tlaku 6 barů a volného výtoku proti výtlačnému hrdlu.

Reálný průtok v případě speciálního výstupního tlaku si prosím vyhledejte v tabulkách průtoků na straně 20 až 23 katalogu.

Hydraulická čerpadla - Koncept pohonu čerpadel MAXIMATOR

Vysokotlaká čerpadla MAXIMATOR jsou ideálním řešením pro generování vysokých tlaků pomocí oleje či vody, a sice pro různé technické aplikace. K pohonu čerpadel MAXIMATOR se využívá stlačený vzduch v tlakovém rozsahu od 1 do 10 barů. Konstrukční princip obecně odpovídá principu oscilujícího tlakového multiplikátoru, k jehož přesměrování v koncových polohách (sací/tlakový zdvih) se používá impulsní 4/2 cestný ventil. Převodový poměr čerpadel MAXIMATOR, díky němuž se současně nastaví příslušný provozní tlak, vyplývá z plochy velkého vzduchového pístu a malého vysokotlakého pístu. Vysoké provozní tlaky vyplývají z velkého převodového poměru.

Typové označení čerpadel MAXIMATOR v podstatě odráží tento převodový poměr. Přesné informace viz Technické údaje konkrétního čerpadla. Provozní tlak lze snadno přednastavit pomocí jednoduchého regulátoru stlačeného vzduchu ve vzduchovém potrubí. Vynásobením hnacího tlaku a převodového poměru čerpadla lze vypočítat provozní tlak. Čerpadla MAXIMATOR provádějí samočinné nasávání.

Používání maznice tlakového vzduchu není obecně nutné. Čerpané médium se v důsledku pohybu hnacího pístu směrem vzhůru dostává k sací straně čerpadla. Otevře se vstupní ventil a výstupní ventil se uzavře. Při zpětném zdvihu se vytvoří tlak na tlakové straně. Vstupní ventil je uzavřený a výstupní ventil otevřený. Hydraulická čerpadla MAXIMATOR se při poklesu tlaku automaticky znovu spustí až do okamžiku, kdy se tlak opět nevyrovná.

Po dosažení konečného tlaku, který lze nastavit pomocí vzduchového regulačního ventilu, se snižuje zdvihová frekvence čerpadel až do úplného zastavení při současném vyrovnávání sil mezi hnací a vysokotlakou stranou. Dokud nedochází k poklesu tlaku na vysokotlaké straně, tlak se udržuje bez spotřeby energie.

Výkon čerpadel se může snížit v důsledku působení nejrůznějších vlivů, jako je zamrznutí tlumiče hluku nebo pilotního ventilu, které je způsobeno příliš vysokou vlhkostí vzduchu v tlakovém potrubí, zaškrcením vzduchové přípojky a znečištěním filtru. Zajistěte, aby nedocházelo ke snižování uvedených jmenovitých hodnot, čímž zabezpečíte optimální provoz čerpadla.

Budete-li mít dotazy k provozním podmínkám čerpadel, kontaktujte prosím společnost MAXIMATOR. Poskytujeme Vám komplexní technické poradenství i kompetentní servis.

Jednočinná čerpadla se dvěma, popř. třemi pneumatickými písty dosáhnou v případě 1/2, popř. 1/3 pneumatického tlaku téhož konečného tlaku jako jednočinné čerpadlo s jedním pneumatickým pístem.

Pomocí dvojčinných čerpadel se docílí zvýšení průtoku o cca 50 % oproti jednočinným čerpadlům.

Čerpadla MAXIMATOR poháněná stlačeným vzduchem

Čerpadla MAXIMATOR poháněná stlačeným vzduchem

3999.0480, jazyk: němčina, verze: 08/2014

Ke stažení >

Série MO a S

Díky kompaktní a lehké konstrukci i nejrůznějším převodovým poměrům jsou tato čerpadla zajímavou volbou pro mnohé olejové hydraulické systémy. K dispozici jsou v jednočinném a dvojčinném provedení.

Čerpadla na olej do 1000 barů (14.500 psi)

 • Zvedání a upínání – zvedací stoly, nůžkové zvedáky, hydraulické systémy a posouvání břemen
 • Hydraulické aplikace – upínací přípravky, děrovačky a lisy, sklíčidla, ovládání válců
 • Lisování – izostatické lisování zastudena, filtrační lisy, hydraulické lisy, generování tlaku pro lisy a ochranu proti přetížení při lisování
 • Nástroje – ovládání střižných a ohýbacích zařízení, nůžky pro stříhání kabelů a přípravky na ohýbání trubek, upínání válců a ovládání momentových klíčů
 • Zkoušky a testování – stroje pro zkoušky pevnosti v tlaku a tahu
 • Mazací systémy

Série M a G

Čerpadla série M a G jsou v nabídce v jednočinném a dvojčinném, nebo v jednostupňovém, dvojstupňovém (M a G) nebo třístupňovém (pouze M) provedení. Komponenty, které přicházejí do kontaktu s médii, jsou vyrobené z nerezavějící oceli a předurčují tato čerpadla pro použití v segmentu vodní hydrauliky.

Čerpadla na vodu a olej do 7.000 barů (101.000 psi)

 • Hydrostatické zkoušky – ventily, nádrže, akumulátory, tlakové spínače, hadice, trubky, manometry, lahve, měřicí transformátory, stěny trubek pro vrty, přípravky pro uzávěru vrtů, plynové lahve a komponenty pro letecký a kosmický průmysl
 • Přetlakové destrukční zkoušky a zkoušky životnosti na výše uvedených komponentách
 • Kalibrace manometrů a měřicích transformátorů
 • Řezání a čištění vodním paprskem
 • Kontroly netěsností
 • Systémy nouzového vypnutí pro plošiny pro ropné a plynové vrty
 • Tlakování tlakových nádob pro kontrolu četných komponent

Série MSF, GSF a GX

Čerpadla série MSF a GSF jsou podobná jako výše uvedená čerpadla série M a G. Provedení mezikomory a průsakového otvoru i těsnění z PTFE splňují specifické požadavky chemického průmyslu.

Čerpadla série GX se vyznačují velkým průtokem. Díky robustní konstrukci, komponentům, které přicházejí do kontaktu s médii, z nerezavějící oceli a vnějšímu plášti z nerezavějících materiálů jsou ideální volbou pro náročné provozní podmínky v ropném a plynárenském průmyslu.

Čerpadla pro chemický, ropný a plynárenský průmysl s tlakem do 1.450 barů (21.025 psi)

 • Injektáž ochranných prostředků, jako je metanol a glykol, do potrubních systémů
 • Injektáž chladicích médií
 • pro zkoušky v leteckém a automobilovém průmyslu – brzdová kapalina, skydrol, kapaliny pro převodovky a systémy řízení
 • Výměna chemických kapalin a tlakování

Čerpadla MAXIMATOR pro speciální aplikace

Čerpadla DPD jsou velká, dvojčinná čerpadla s velkým průtokem při vysokém provozním tlaku do 2.100 barů (30.450 psi).

 • Řezání vodním paprskem (v přerušovaném provozu)
 • Generování tlaku na zařízení pro vytlačování trnů z hadic

Injektážní čerpadla pro jednosložkové a dvojsložkové hmoty

Pumpy na beton

Napájecí pumpy

 • Hornictví
 • Stabilizace hornin
 • Stavba tunelů a mostů
 • Sanace betonových konstrukcí

­

KONTAKTUJTE NÁS.

Máte dotazy týkající se našeho produktového portfolia a nabídky našich služeb nebo si přejete osobní konzultaci?

Aktuální prospekty a katalogy

Čerpadla MAXIMATOR poháněná stlačeným vzduchem

Čerpadla MAXIMATOR poháněná stlačeným vzduchem

3999.0480, jazyk: němčina, verze: 08/2014

Katalog >
Plynové a dotlačovací kompresory MAXIMATOR

Plynové a dotlačovací kompresory MAXIMATOR

3999.0315, jazyk: němčina, verze: 05/2021

Katalog >
Maximator_VFT-Onlinekatalog_12-2022_DE.pdf

Maximator_VFT-Onlinekatalog_12-2022_DE.pdf

VFT Katalog 2022 jazyk: němčina

Katalog >
HydroHulc_DE_042023.pdf

HydroHulc_DE_042023.pdf

Katalog >
XTower_DE_210322.pdf

XTower_DE_210322.pdf

Katalog >
MAXIMATOR-H2-Components.pdf

MAXIMATOR-H2-Components.pdf

Komponenty pro vodíkové aplikace

Katalog >
Maximator-Rental-Units-DE082014.pdf

Maximator-Rental-Units-DE082014.pdf

Komponenty pro vodíkové aplikace

Katalog >
102022_Maximator_LGP-Series-Katalog_DE.pdf

102022_Maximator_LGP-Series-Katalog_DE.pdf

Katalog >
MAXIMATOR-Gas-und-Wasser-innendrucktechnik-01-2015.pdf

MAXIMATOR-Gas-und-Wasser-innendrucktechnik-01-2015.pdf

Katalog >