Visokotlačne črpalke

visokotlačne črpalke na pogon s komprimiranim zrakom dosegajo vrednosti pritiska do 7.000 barov

Kompaktne, cenovno ugodne visokotlačne črpalke MAXIMATOR s pogonom na komprimiran zrak in drugi plini s pritiskom od 1 do 10 barov. Možnosti uporabe črpalk MAXIMATOR so raznolike: inženiring, naftna in plinska industrija, kemična in farmacevtska industrija, rudarstvo in gradbena industrija ter vesoljski industrijski programi.

Visokotlačne črpalke

Visokotlačne črpalke Maximator se lahko uporabljajo za številne tehnične aplikacije v strojništvu in drugih industrijskih panogah in na področjih, zaščitenih pred eksplozijami. Za obratovalno varno in stroškovno učinkovito ustvarjanje hidravličnega pritiska se uporabljajo olje, voda, pa tudi drugi posebni mediji. Črpalke so zasnovane po načelu konstrukcije nihajnega multiplikatorja pritiska, zato se pritisk v primeru znižanja sproti obnavlja. Za pogon se uporablja komprimiran zrak pod pritiskom od 1 do 10 barov.

Serija M

 • enostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • za obratovalne pritiske 2.200 barov (31.900 psi)
Serija M

Serija M... - 2

 • enostransko delujoča
 • z dvema pnevmatskima batoma
 • za obratovalne pritiske do 4.000 barov (58.000 psi)
Serija M... - 2

Serija M... - 3

 • enostransko delujoča
 • s tremi pnevmatskimi bati
 • za obratovalne pritiske do 4.000 barov (58.000 psi)
Serija M... - 3

Serija M...D

 • enostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • za obratovalne pritiske 2.200 barov (31.900 psi)
Serija M...D

Serija MO

 • enostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • za obratovalne pritiske 1.000 barov (14.500 psi)
Serija MO

Serija MO...D

 • dvostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • obratovalni pritiski do 1.000 barov (14.500 psi)
Serija MO...D

Serija MSF

 • enostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom, vmesno komoro in prepustno odprtino
 • za obratovalne pritiske do 1.000 barov (14.500 psi)
Serija MSF

Serija S

 • enostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • obratovalni pritiski do 1.000 barov (14.500 psi)
Serija S

Serija S...D

 • dvostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • obratovalni pritiski do 1.000 barov (14.500 psi)
Serija S...D

Serija S...-SS

 • enostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • obratovalni pritiski do 3.700 barov (53.660 psi)
 • komponente, ki pridejo v stik z medijem, so izdelane iz nerjavečega jekla
Serija S...-SS

Serija G

 • enostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • obratovalni pritiski do 4.500 barov (65,250 psi)
Serija G

Serija G...-2

 • enostransko delujoča
 • z dvema pnevmatskima batoma
 • obratovalni pritiski do 7.000 barov (101.000 psi)
Serija G...-2

Serija G...D

 • dvostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • obratovalni pritiski do 4.500 barov (65,250 psi)
Serija G...D

Serija GSF

 • enostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • vmesna komora in prepustna odprtina
 • obratovalni pritiski do 1,450 barov (21,025 psi)
Serija GSF

Serija GX

 • obratovalni pritiski do 1.000 barov (14.500 psi)
Serija GX

Serija GPD

 • dvostransko delujoča
 • z enim pnevmatskim batom
 • obratovalni pritiski do 2.770 barov (40,175 psi)
Serija GPD

Serija GPD...-2

 • dvostransko delujoča
 • z dvema pnevmatskima batoma
 • obratovalni pritiski do 3.000 barov (43,500 psi)
Serija GPD...-2

Visokotlačne črpalke

Koncept pogona na komprimiran zrak MAXIMATOR vam prinaša številne prednosti:

 • Regulacija pritiska z ročnim regulatorjem pritiska ali pnevmatskim ventilom
 • Zahvaljujoč pogonu na komprimiran zrak je optimalna izbira za protieksplozijsko zaščitena območja
 • Zaustavitev črpalke po dosegu nastavljenega končnega pritiska
 • Reakcija na puščanje z avtomatskim dodatnim delovanjem črpalke (črpanjem)
 • Ničelna poraba energije v primeru daljšega časa vzdrževanja nivoja pritiska
 • Ničelna preostala toplota med fazo vzdrževanja pritiska
 • Enostavna namestitev in enostavno rokovanje z napravo. Priključiti jo je treba le na vir komprimiranega zraka ter na sesalno oz. tlačno cev
 • Obratovalno varne naprave z enostavno montažo in nizkimi zahtevami po vzdrževanju

MAXIMATOR nudi strokovno svetovanje, načrtovanje in dostavo celovitih sistemov za optimalno, ekonomično izvedbo vaših testov ter ponuja celovite storitve.
Črpalke MAXIMATOR so na voljo v 5 velikostih - M, S, G, GX, DPD. Razlikujejo se po zmožnosti uporabe za različne črpane medije, stopnjevanem pretoku in največjih dovoljenih delovnih pritiskih. MAXIMATOR ponuja primerno črpalko za tekočine in za vsako posamezno zahtevo.

Betriebsanleitung-Pumpen-de-2016.pdf

Betriebsanleitung-Pumpen-de-2016.pdf

Link za prevzem

Splošni napotki glede optimalnega delovanja
črpalk na pogon s komprimiranim zrakom

Montažni položaj

Delovanje črpalk MAXIMATOR je na splošno možen v kateremkoli položaju, vendar navpični položaj črpalke zagotavlja maksimalno življenjsko dobo njenih tesnil.

Parametri priključitve

Pozor! Prepričajte se, ali se za nadaljnjo priključitev črpalk uporabljajo izključno le vijaki in cevi, ki ustrezajo razponu pritiska črpalke. Da bi zagotovili brezhibno delovanje (pritiska in pretoka), se vrednost priključnih parametrov črpalk v nobenem primeru ne sme zmanjšati.

Pnevmatska povezava in uvedba v pogon

Priključek za komprimiran zrak se nahaja na ohišju krmilnega bloka. Za črpalke serije S...D, G in GSF je na voljo drugi priključek za neposredni dovod zraka v pilotni ventil, ki mora biti prav tako pod zračnim pritiskom. Ta povezava omogoča vklop in izklop črpalke s pomočjo elektromagnetnih ventilov majhnega nazivnega premera.

Filter za komprimiran zrak z vodnim izločevalnikom mora biti v vsakem primeru nameščen v cev za zrak pred črpalko. Filter in izločevalnik vode, zaporni ventil in regulator pritiska z merilnikom lahko pri nas kupite kot celotno enoto pod oznako "Pnevmatska krmilna enota C1 ali C2 ali C3", odvisno od serije črpalke.

Mazalka na komprimiran zrak običajno ni potrebna, saj je bila črpalka med montažo tovarniško namazana z mazivom, ki vsebuje barij. Če se za delovanje črpalke uporablja zelo suh zrak in čas delovanja presega 50 %, je treba v sistem vgraditi mazalko za komprimiran zrak.

Delovne temperature črpalk MAXIMATOR

so običajno v razponu od –20 °C in +80 °C. Črpalke s tesnili izvedbe –VE za črpanje vode se lahko uporabljajo le pri temperaturah do +60 °C. Za kratkotrajno delovanje so dopustne temperature do +80 °C. Za uporabo črpalk v zunanjem okolju pri temperaturah 0 °C in nižje dobavljamo posebne črpalke v nadstandardni izvedbi.

Priporočena hidravlična olja

Brezhibno delovanje in učinkovitost črpalk sta v veliki meri odvisna od kakovosti uporabljenega hidravličnega olja.
Za delovanje priporočamo hidravlična olja viskoznosti med 46 - 68 cst, npr. hidravlično olje proizvajalca po DIN 51524 T2; DIN 51519; ISO VG 46 ARAL: VITAM GF 46

BP: ENERGOL HLP 46
ESSO: NUTO H 46
SHELL:

 • TELLUS 46
 • HYDROL DO 46
 • HYDROL HV 46

DEA: ASTRON HLP 46

Zahteve glede kakovosti komprimiranega zraka

Komprimiran zrak mora izkazovati vrednost klasifikacije od 3 do 4 (trdne snovi/voda/olje). Po priporočilu Evropskega odbora PNEUROP 611/1984 (PNEUROP = Evropski odbor proizvajalcev opreme za komprimiran zrak, vakuumskih črpalk in pnevmatskih orodij) to pomeni:

Trde snovi:
Maksimalna velikost delcev 5 µ
Maksimalna koncentracija delcev 5 mg/m3

Rosišče:
+10° = vsebnost vode 9.4 g/m3
do +2 °C = vsebnost vode 5.6 g/m3

Vsebnost olja:
1.0 do 5 mg/m3
Pri zgoraj navedeni kakovosti komprimiranega zraka je zagotovljena optimalna življenjska doba tesnil in vodilnih elementov.

Črpalke MAXIMATOR so primerne za hidravlične aplikacije. Spodaj navedeni kriteriji bi vam morali olajšati izbiro in naročilo črpalke, ki predstavlja optimalno izbiro za vaš specifičen način uporabe:

1. Tekočina pod pritiskom

Izbira črpalke je v bistvu odvisna od uporabljene tekočine pod pritiskom in posledičnih posebnih zahtev glede materiala komponent, ki pridejo v stik z medijem in materialov, iz katerih so izdelana tesnila. Črpalke MAXIMATOR so primerne za različne vrste tekočin pod pritiskom. Za dva najpomembnejša medija, za olje in za vodo, nudimo standardne črpalke (glejte tudi "Šifra naročila" posameznih serij črpalk).

2. Razpoložljiv pnevmatski pritisk

Črpalke MAXIMATOR so na pogon s komprimiranim zrakom pL = 1 do največ 10 barov (14,5 do 145 psi).

3. Zahtevani obratovalni pritisk in pretok pri obratovalnem pritisku

Obratovalni pritiski črpalk podani v tabelah temeljijo na pnevmatskem pritisku pL = 10 barov (145 psi). Dejanski delovni pritisk, ki ga morate nastaviti za vaš specifični primer dobite tako, da pomnožite prestavno razmerje določene črpalke in pnevmatski pritisk, ki ga imate na voljo, tj. * pL.

V tabelah naveden pretok Qmax je dosežen pri pnevmatskem pritisku 6 barov in prostem iztoku proti izpustni šobi.

Za dejanski pretok v primeru posebnega izhodnega pritiska glejte tabele pretoka na straneh od 20 do 23 kataloga.

Hidravlične črpalke - koncept pogona črpalke MAXIMATOR

Visokotlačne črpalke MAXIMATOR so idealna rešitev za ustvarjanje visokih pritiskov z uporabo olja ali vode, in sicer za različne tehnične aplikacije. Za pogon črpalk MAXIMATOR komprimiran zrak uporabljamo v območju pritiska od 1 do 10 barov. Načelo zasnove na splošno ustreza principu nihajnega multiplikatorja pritiska, ki se v končnih položajih (sesalni/tlačni dvig) preusmeri z impulznim 4/2-potnim ventilom. Prestavno razmerje črpalk MAXIMATOR, zaradi katerega se hkrati nastavi ustrezen obratovalni pritisk, izhaja iz območja velikega zračnega bata in malega visokotlačnega bata. Visoki obratovalni pritiski so posledica velikega prestavnega razmerja.

Tipske oznake črpalk MAXIMATOR v bistvu odražajo to prestavno razmerje. Za natančne informacije glejte Tehnične podatke določene črpalke. Obratovalni pritisk je mogoče enostavno prednastaviti s preprostim regulatorjem komprimiranega zraka v zračni napeljavi. Z množenjem pogonskega pritiska in prestavnega razmerja črpalke je mogoče izračunati delovni pritisk. Črpalke MAXIMATOR izvajajo samodejno vsesavanje.

Uporaba mazalke na komprimiran zrak na splošno ni potrebna. Zaradi gibanja pogonskega bata v smeri navzgor črpani medij doseže sesalno stran črpalke. Odpre se dovodni in zapre se odvodni ventil. Med povratnim dvigom nastaja pritisk na tlačni strani. Dovodni ventil je zaprt, odvodni pa odprt. Hidravlične črpalke MAXIMATOR se ob padcu pritiska spet samodejno zaženejo, dokler se pritisk ponovno ne izenači.

Po dosegu končnega pritiska, ki ga je mogoče nastaviti s pomočjo zračnega regulacijskega ventila, se frekvenca gibov črpalk zmanjša do popolne zaustavitve ob izenačevanju sil med pogonsko in visokotlačno stranjo. Dokler na visokotlačni strani ni padca pritiska, se pritisk vzdržuje brez porabe energije.

Zmogljivost črpalk je lahko zmanjšana zaradi različnih vplivov, kot je zmrzovanje dušilca ali pilotnega ventila, ki je posledica previsoke zračne vlage v tlačnem vodu, zadušitev zračnega priključka in kontaminacija filtra. Prepričajte se, ali navedene vrednosti niso znižane, da zagotovite optimalno delovanje črpalke.

Za dodatna vprašanja o pogojih delovanja črpalk, se obrnite na podjetje MAXIMATOR. Zagotavljamo vam kompleksno tehnično svetovanje in pooblaščeni servis.

Enostransko delujoče črpalke z dvema oz. s tremi pnevmatskimi bati dosežejo v primeru 1/2 oz. 1/3 pnevmatski pritisk enak končnemu pritisku kot pri enostransko delujoči črpalki z enim pnevmatskim batom.

S pomočjo dvostransko delujočih črpalk se lahko pretok poveča za približno 50 % v primerjavi z enostransko delujočimi črpalkami.

Črpalke MAXIMATOR na pogon s komprimiranim zrakom

Črpalke MAXIMATOR na pogon s komprimiranim zrakom

3999.0480, jezik: nemščina, različica: 08/2014

Link za prevzem

Serija MO in S

Zahvaljujoč svoji kompaktni in lahki konstrukciji ter različnim prestavnim razmerjem so te črpalke zanimiva izbira za številne oljne hidravlične sisteme. Na voljo so v enostransko in dvostransko delujočih različicah.

Oljne črpalke do 1000 barov (14.500 psi)

 • Dviganje in vpenjanje - dvižne mize, škarjasta dvigala, hidravlični sistemi in premeščanje bremen
 • Hidravlične aplikacije – vpenjala, luknjači in stiskalnice, vpenjalne glave, upravljanje s cilindri
 • Stiskanje - izostatično hladno stiskanje, filtrirne stiskalnice, hidravlične stiskalnice, ustvarjanje pritiska v stiskalnici in zaščita pred preobremenitvijo stiskalnice
 • Orodja - upravljanje opreme za rezanje in upogibanje, rezalnik kablov in krivljenje cevi, vpenjanje cilindrov in delovanje moment ključev
 • Testi in preskušanje - stroji za tlačne in natezne preskuse
 • Sistemi za mazanje

Seriji M in G

Črpalke serij M in G so na voljo v enostopenjski in dvostransko delujoči, enostopenjski, dvostopenjski (M in G) ali tristopenjski (samo M) izvedbi. Komponente, ki pridejo v stik z medijem, so izdelane iz nerjavečega jekla in so te črpalke vnaprej določile za uporabo v segmentu vodne hidravlike.

Črpalke za vodo in olje do 7000 barov (101.000 psi)

 • Hidrostatično testiranje - ventili, rezervoarji, akumulatorji, tlačna stikala, cevi, cevi, merilniki pritiska, jeklenke, merilni transformatorji, stene cevi za vodnjake, napeljave pokrovov za vodnjake, plinske jeklenke in komponente za letala in vesoljske programe
 • Nadtlačni rušilni preizkusi in preskusi vzdržljivosti zgoraj navedenih komponent
 • Kalibracija manometrov in merilnih transformatorjev
 • Rezanje in čiščenje z vodnim curkom
 • Preverjanje netesnosti
 • Sistemi za izklop (zaustavitev) v sili za naftne in plinske ploščadi
 • Polnjenje tlačnih posod za pregled številnih komponent

Serije MSF, GSF in GX

Črpalke serije MSF in GSF so podobne zgornjim črpalkam serije M in G. Izvedba vmesne komore in prepustne odprtine ter PTFE tesnilo izpolnjujejo posebne zahteve kemične industrije.

Za črpalke serije GX je značilen visok pretok. Zahvaljujoč njihovi masivni konstrukciji, komponentam iz nerjavečega jekla, ki so v stiku z vodo in nerjavečim zunanjim ohišjem so idealna izbira za zahtevne pogoje delovanja v naftni oziroma plinski industriji.

Črpalke za kemično, naftno in plinsko industrijo s pritiskom do 1450 barov (21.025 psi)

 • Vbrizgavanje zaščitnih snovi, kot sta metanol in glikol, v cevne sisteme
 • Vbrizgavanje hladilnih medijev
 • za testiranje v letalski in avtomobilski industriji – zavorna tekočina, skydrol, tekočine za menjalnike in krmilne sisteme
 • Menjava kemičnih tekočin in polnjenje s pritiskom

Črpalke MAXIMATOR za posebne aplikacije

Črpalke DPD so velike dvostransko delujoče črpalke z visokim pretokom pri visokih delovnih pritiskih do 2.100 barov (30.450 psi).

 • Rezanje z vodnim curkom (v prekinitvenem načinu delovanja)
 • Ustvarjanje pritiska na napravi za iztiskanje trnov iz cevi

Črpalke za vbrizgavanje enokomponentnih in dvokomponentnih mas

Črpalke za beton

Napajalne črpalke

 • Rudarstvo
 • Stabilizacija kamnin
 • Gradnja tunelov in mostov
 • Sanacije betonskih konstrukcij

­

KONTAKTIRAJTE NAS.

Imate vprašanja o našem portfelju izdelkov in naši ponudbi storitev ali želite osebno svetovanje?

Aktualni prospekti in katalogi

Črpalke MAXIMATOR na pogon s komprimiranim zrakom

Črpalke MAXIMATOR na pogon s komprimiranim zrakom

3999.0480, jezik: nemščina, različica: 08/2014

Katalog >
Plinski in kompresorji-ojačevalniki MAXIMATOR

Plinski in kompresorji-ojačevalniki MAXIMATOR

3999.0315, jezik: nemščina, različica: 05/2021

Katalog >
Maximator_VFT-Onlinekatalog_12-2022_DE.pdf

Maximator_VFT-Onlinekatalog_12-2022_DE.pdf

VFT Katalog 2022 jezik: nemščina

Katalog >
HydroHulc_DE_042023.pdf

HydroHulc_DE_042023.pdf

Katalog >
XTower_DE_210322.pdf

XTower_DE_210322.pdf

Katalog >
MAXIMATOR-H2-Components.pdf

MAXIMATOR-H2-Components.pdf

Komponente za aplikacije z vodikom

Katalog >
Maximator-Rental-Units-DE082014.pdf

Maximator-Rental-Units-DE082014.pdf

Komponente za aplikacije z vodikom

Katalog >
102022_Maximator_LGP-Series-Katalog_DE.pdf

102022_Maximator_LGP-Series-Katalog_DE.pdf

Katalog >
MAXIMATOR-Gas-und-Wasser-innendrucktechnik-01-2015.pdf

MAXIMATOR-Gas-und-Wasser-innendrucktechnik-01-2015.pdf

Katalog >