Prohlášení o ochraně­ osobních údajů

Upozornění o ochraně osobních údajů

 

Tyto webové stránky provozuje společnost MAXIMATOR Hochdrucktechnik Ges.m.b.H., Pascalstraße 1 4614 Marchtrenk (“my”, popř. “nás”).

Zde popisujeme, jak jako provozovatel webových stránek, a tedy správce údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s těmito webovými stránkami, které jsou přístupné pod doménou https://www.maximator-ht.com (dále jen "naše webové stránky").

1. Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Během Vaší návštěvy těchto webových stránek budeme shromažďovat následující informace:

 • datum a čas návštěvy určité stránky na našich webových stránkách, Vaši IP adresu, čas, dobu návštěvy, způsob vyvolání stránky, URL, status a verzi Vašeho webového prohlížeče, webové stránky (URL), které jste před vyvoláním těchto webových stránek navštívili (tzv. soubory protokolu serveru),
 • určité soubory cookie (viz bod 4. níže) a
 • takové informace, které poskytnete sami, zejména vyplněním kontaktního formuláře.

2. Účel a právní ustanovení pro zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely, zejména na základě níže uvedených právních ustanovení:

 • abychom Vám zpřístupnili tyto webové stránky a dále je zlepšovali a zdokonalovali (na základě našeho převážně oprávněného zájmu). [dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR]);
 • k sestavování statistik o používání a tím k neustálému zlepšování naší online prezentace a uživatelského komfortu našich webových stránek (na základě vašeho souhlasu). [dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR]);
 • k odhalování, prevenci a vyšetřování útoků na naše webové stránky (na základě našeho převážně oprávněného zájmu). [dle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO]) a
 • za účelem reakce na Vaše dotazy (na základě Vašeho souhlasu [dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR]).

3. Předávání Vašich osobních údajů

Pokud v rámci výše uvedeného zpracovávání sdělujeme, předáváme nebo jinak zpřístupňujeme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům údajů, jako jsou zejména poskytovatelé technických služeb pro poskytování našich webových stránek, sdružené společnosti nebo jiné třetí strany), děje se tak pouze v případě, že je to povoleno zákonem (např. předání poskytovateli platebních služeb za účelem plnění smluv v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud jste k tomu dali souhlas nebo jsme k tomu ze zákona povinni, nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při zaangažování pověřených pracovníků apod.).

Pokud pověřujeme třetí strany zpracováním údajů na základě tzv. "Smlouvy o zpracovávání údajů", děje se tak v souladu s čl. 28 GDPR.

Někteří z výše uvedených příjemců se nacházejí mimo Váš stát nebo tam zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany osobních údajů v jiných zemích nemusí být stejná jako ve Vaší zemi. Vaše osobní údaje však předáváme pouze do zemí, u nichž Komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo činíme opatření, abychom zajistili, že příjemci mají odpovídající úroveň ochrany údajů. Za tímto účelem například uzavíráme standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů do třetích zemí v souladu s nařízením (EU) 2016/679, popř. zajišťujeme, aby je uzavírali spolupracující poskytovatelé služeb.

4. Soubory cookie, podobné technologie a tracking

Na těchto webových stránkách se používají takzvané soubory cookie. Cookie je malý soubor, který lze uložit na Vašem koncovém zařízení v okamžiku, kdy navštívíte webové stránky. Abyste měli přehled o souborech cookie používaných na našich webových stránkách, zobrazí se při první návštěvě našich webových stránek takzvaný "banner cookie". Tak můžete spravovat své nastavení souborů cookie dle vlastních preferencí. Pokud zvolíte možnost "Odmítnout vše", všechny soubory cookie a podobné technologie - s výjimkou technicky nezbytných souborů cookie - se zablokují a bez Vašeho souhlasu se nenačtou a zabrání se jakémukoli souvisejícímu zpracování údajů.

Technicky nezbytné soubory cookie se používají k tomu, aby uživatelům poskytovaly základní funkce na webových stránkách.. Mohou se například použít k tomu, aby Vám usnadnily navigaci na webových stránkách, umožnily Vám pokračovat v používání webových stránek tam, kde jste je opustili, uložily vaše předvolby a nastavení (např. jazyk atd.) nebo Váš nákupní košík při další návštěvě webových stránek. Používání těchto technických cookie si nevyžaduje Váš souhlas, protože je v našem oprávněném zájmu jako provozovatele webových stránek, abychom Vám mohli poskytovat funkční webové stránky (právní ustanovení převážně oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vezměte prosím na vědomí, že zablokování nebo vymazání souborů cookie může ovlivnit vaše zkušenosti s používáním webových stránek a znemožnit vám využívat všechny funkce webových stránek.

Ostatní cookie se používají pro účely "analýzy" nebo "marketingu" a vyžadují Váš souhlas. Informace získané díky používání těchto technologií nám umožňují dozvědět se více o zájmech našich uživatelů prostřednictvím souhrnných statistik, abychom mohli neustále zlepšovat naše webové stránky, měřit úspěšnost našich marketingových opatření a cílit je na zájmy našich uživatelů a zákazníků a zobrazovat pouze reklamu, která je pro Vás s největší pravděpodobností i zajímavá.

Prostřednictvím odkazu Cookie můžete kdykoliv zjistit, jaké cookie naše webové stránky používají a za jakým účelem a jak dlouho zůstávají cookie funkční. Můžete tam také upravit svůj souhlas. Určité poskytovatele tam můžete kdykoli zablokovat nebo autorizovat.

Většina souborů cookie na těchto webových stránkách jsou takzvané session-cookie (krátkodobé cookie). Automaticky se vymažou poté, co opět opustíte naše webové stránky. Trvalé soubory cookie naopak zůstávají ve Vašem počítači, dokud je ze svého prohlížeče manuálně neodstraníte. Tyto trvalé soubory cookie používáme k tomu, abychom Vás při příští návštěvě našich webových stránek opět identifikovali. Délku uložení konkrétního souboru cookie můžete sledovat v seznamu poskytovatelů.

Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als uns angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“). Grundsätzlich werden solche Third-Party-Cookies blockiert, solange Sie sie nicht akzeptieren. Im folgenden Absatz erklären wir Ihnen gewisse hinter diesen Third-Party-Cookies stehenden Dienste und Services.

 

5. Vložený obsah třetích stran

Datově ekonomická integrace služeb Google prostřednictvím metody server-side tracking (sGTM)

Datově ekonomické technické řešení našeho poskytovatele služeb - HEROLD Business Data GmbH - zabraňuje přenosu IP adresy Vašeho koncového zařízení do společnosti Google LLC se sídly v USA ("Google") při návštěvě těchto webových stránek. Technické řešení pro zpracovávání osobních údajů se proto realizuje jednak bez předávání osobních údajů do nebezpečných třetích zemí, a na straně druhé prostřednictvím anonymizace IP adresy návštěvníků webových stránek. IP adresy se shromažďují po dobu jedné logické sekundy výhradně za účelem anonymizace. Vzhledem k popsaným opatřením nemůžeme ani my, ani náš poskytovatel služeb vyvozovat individuální závěry o jednotlivých návštěvnících webových stránek. Na základě Vašeho souhlasu s používáním souborů cookie využíváme služby společnosti Google (zejména Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads) za účelem provádění analýz a marketingu, přičemž adresa URL a název našich webových stránek, údaje o prohlížeči [informace o prohlížeči, operačním systému, rozlišení obrazovky, výběru jazyka, datu a čase]) jsou přiřazeny anonymizované referenční hodnotě a předány společnosti Google LLC se sídly v USA ("Google"). Odvoláváme se přitom, jako na právní ustanovení, na čl. 6 odst 1 písm. a GDPR.

Poskytovatel správy souhlasu

Do našich webových stránek jsme zaintegrovali nástroj pro správu souhlasů "consentmanager" (www.consentmanager.de) od společnosti consentmanager GmbH (Eppendorfer Weg 183, 20253 Hamburg, info@consentmanager.net), který umožňuje vyžádat si souhlas se zpracováním osobních údajů nebo používáním souborů cookie či srovnatelných funkcí. Poskytovatel správy souhlasu ("consentmanager") nabízí možnost udělit nebo odmítnout Váš souhlas pro určité funkce našich webových stránek, např. pro účely integrace externích prvků, integrace streamovaného obsahu, statistické analýzy, měření dosahu a personalizované reklamy. Pomocí nástroje "consentmanager" můžete udělit nebo odmítnout svůj souhlas pro veškeré funkce a udělit souhlas pro jednotlivé účely nebo jednotlivé funkce. Provedená nastavení můžete změnit i později. Účelem integrace nástroje "consentmanager" je umožnit uživatelům našich webových stránek rozhodovat o výše uvedených záležitostech a v rámci dalšího používání našich webových stránek nabídnout možnost změny již provedených nastavení. Při používání nástroje "consentmanager" jsou zpracovávány osobní údaje a informace o používaných koncových zařízeních, jako je IP adresa (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c IVm čl. 6 odst. 3 věta 1 písm. a iVm čl. 7 odst. 1 a podpůrně čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Consentmanager nám zpracováváním údajů pomáhá plnit naše zákonné povinnosti (např. důkazní povinnost). Náš oprávněný zájem na zpracovávání spočívá v ukládání uživatelských nastavení a preferencí v souvislosti s používáním souborů cookie a dalších funkcí. Consentmanager ukládá Vaše údaje tak dlouho, dokud jsou Vaše uživatelská nastavení aktivní. Nová žádost o souhlas se podává 365 dní po provedení uživatelských nastavení. Provedená uživatelská nastavení se pak budou ukládat po dobu tohoto období. K vymazání protokolů dojde po 13 měsících. Proti zpracování lze (dodatečně) vznést námitku. Právo vznést námitku Vám přináleží v případech, které vyplývají ze specifické situace subjektu údajů. Chcete-li vznést námitku, pak prosím zašlete e-mail na adresu info@consentmanager.net.

Náš kontaktní formulář

Údaje, které zadáte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, nám budou zaslány e-mailem ke zpracování a v našem systému si je můžeme zobrazovat po dobu 6 měsíců.

Naše online prezentace na sociálních sítích

Spravujeme online prezentace na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou na nich aktivní, a abychom je tam mohli informovat o našich službách. Při vstupu na příslušné sítě a platformy platí obchodní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí. Údaje uživatelů zpracováváme, když s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. když píší příspěvky na našem profilu nebo nám zasílají zprávy. Žádosti o informace a uplatňování práv subjektu údajů lze nejúčinněji uplatnit u poskytovatelů. Přístup k údajům uživatelů mají pouze poskytovatelé, kteří mohou přijímat vhodná opatření a přímo poskytovat informace.

Šifrování SSL našich webových stránek

Naše webové stránky používají šifrování SSL prostřednictvím certifikátů Let's Encrypt - SSL (https://letsencrypt.org/repository/). Toto šifrování se používá například pro dotazy, které nám zasíláte prostřednictvím našich webových stránek. Dbejte prosím na to, aby bylo šifrování SSL pro příslušné, Vámi realizované aktivity aktivované. Použití šifrování lze snadno identifikovat: v adresním řádku prohlížeče se zobrazí "https://". Údaje zašifrované certifikátem SSL nejsou čitelné pro třetí strany.

 

6. Délka uložení

Vaše údaje obecně ukládáme na dobu 6 měsíců. Dlouhodobější ukládání probíhá tehdy, je-li to nezbytné pro konkrétní účel, zejména pro zjišťování zaznamenaných útoků na naše webové stránky.

 

7. Vaše práva související s osobními údaji

Za podmínek stanovených platnými právními předpisy Vám přináleží následující práva.:

 • právo na informace (článek 15 GDPR)
 • právo na opravu (článek 16 GDPR)
 • právo na vymazání („právo na zapomnění“) (článek 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • právo na oznámení - oznamovací povinnost v souvislosti s opravou nebo výmazem osobních údajů nebo omezením jejich zpracování. (článek 19 GDPR)
 • právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR)
 • právo na námitku (článek 21 GDPR)
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (článek 22 GDPR)
 • právo na odvolání k příslušnému orgánu (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-mail: dsb@dsb.gv.at)

8. Naše kontaktní údaje

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů, kontaktujte nás:
MAXIMATOR Hochdrucktechnik Ges.m.b.H.
Pascalstraße 1
4614 Marchtrenk
office@maximator-ht.com