Skupina SKO nás

Představení firmy

Naše historie: Více než 130leté zkušenosti jsou základem naší vysoké úrovně odborných znalostí v oblasti strojírenství a vývoje a výroby komponent. Podzemní nebo tunelové stavby, úprava a likvidace nerostných surovin, vysokotlaké technologie, automatizace a služby: V každé z našich obchodních oblastí se naši zákazníci a partneři mohou spolehnout na naše dlouholeté zkušenosti, dobré znalosti trhu, inovace i maximální kvalitu.

Naše organizace: Skupinu Schmidt Kranz tvoří několik středně velkých skupin podniků, které působí v uvedených průmyslových odvětvích. Hlavní sídlo naší společnosti se nachází v Německu a prostřednictvím samostatných podniků jsme zastoupeni ve více než 25 zemích celého světa.

Naše poslání: S nadšením, efektivně a s využitím podnikatelského myšlení vytváříme technologická řešení pro novou generaci.

Naše zaměření: Jako rodinný podnik máme dlouhodobou perspektivu a usilujeme se o udržitelný a ziskový růst. Využíváme naše odborné znalosti a nadšení pro technologie k vývoji nových aplikací, které šetří zdroje, a přispíváme tak vysokou měrou k rozvoji naší společnosti a příští generace.

Vedle digitalizace spatřujeme ve střednědobém horizontu největší potenciál v aplikacích souvisejících s vodíkem, zejména pak ve vodíkové mobilitě. Díky soustavným investicím do této oblasti jsme nyní schopni pokrýt významnou část hodnotového řetězce. Naše řešení začínají výrobou vodíku z obnovitelných zdrojů energie a končí stanicemi na čerpání a plnění vodíku. Využíváme při tom dlouholetých odborných zkušeností a našich spolehlivých, vysoce výkonných vysokotlakých komponentů.

Bez jakéhokoliv omezení vyvíjíme rovněž digitalizovaná řešení pro dopravní infrastrukturu budoucnosti i vybavení pro hlubinnou těžbu a ražení tunelů, jakož i inovativní řešení pro zpracovávání a recyklaci surovin. Za veškerými našimi aktivitami stojí agilní servis - pro udržitelný vztah s našimi zákazníky.

Propagujeme štíhlou a efektivní mezinárodní spolupráci, výrobu i myšlení. Management holdingové společnosti se nepodílí na každodenní činnosti dceřiných společností. Podporuje je v oblasti strategické orientace, rozvoje podnikání, financování a realizace klíčových iniciativ

Náš tým: Lidé v našem podniku jsou pevným základem našeho úspěchu. Stavíme na silné firemní kultuře, motivaci a neustálém rozvoji kompetentního, dynamického týmu jednatelů a odborníků.

Přestože se náš styl řízení vyznačuje flexibilitou a rychlostí rozhodování, vsázíme na dlouhodobé interní i externí vztahy. Pravidelně nabízíme interní vzdělávací programy a školení, abychom se všichni mohli dále rozvíjet a optimalizovat naše procesy.

Tradice a inovace

Naše historie

<> Více než 130leté zkušenosti jsou základem naší vysoké úrovně odborných znalostí v oblasti strojírenství a vývoje a výroby komponent. ­ ­

Naše historie

Společnými silami za vodíkem

Vodík je klíčovým prvkem pro dlouhodobý úspěch energetické transformace na celém světě. Zde se dozvíte, jak společnosti skupiny SK Group po celém světě a pod tlakem pracují na podpoře zeleného vodíku... ­ ­

Společnými silami za vodíkem

Kontakt

Chtěli byste se dozvědět více o skupině Schmidt Kranz nebo máte dotazy týkající se jejích podnikatelských aktivit?

Více informací naleznete na webových stránkách skupiny SK. ­ ­

Kontakt