Asistované vstřikování plastů­ s podporou plynu­ a vody

Asistované vstřikování plastů (anglicky: AIM = Assisted Injection Moulding) patří do oblasti procesů zpracovávání plastů a slouží pro vylepšení kvality produktů a značné úspory výrobních nákladů. K této technologii patří injektáž plynu nebo vody pod vysokým tlakem do plastu, který se nachází ve vstřikovací formě.

Asistované vstřikování plastů s podporou plynu a vody

Kompresorové­ stanice

Kompresorové stanice Maximator jsou koncipované speciálně pro dotlačování dusíku nebo oxidu uhličitého z plynových lahví a používají se pro generování tlaku při injektáži plynů.

Kompresorové­ stanice

Regulační moduly

Regulační moduly Maximator jsou vhodné pro sériovou výrobu s vysokotlakým přiváděním dusíku nebo vysokotlakým přiváděním oxidu uhličitého pod tlakem 500 barů (7.250 psi). Regulační modul řídí injektážní tlak v procesu GID.

Regulační moduly

Kompresorové regulační moduly

Kompresorové regulační moduly Maximator jsou vhodné pro proces GIT v oblasti vzorků forem nebo menších výrobních provozů s přiváděním plynu z plynových lahví. Pomocí integrovaného kompresoru Maximator se plyn stlačí na požadovaný tlak a následně se jeho tlak upraví pomocí tlakového regulátoru na potřebnou hodnotu.

Kompresorové regulační moduly

Zařízení pro vstřikování­ plastů­ s podporou plynu

Zařízení pro vstřikování plastů s podporou plynu MAXIMATOR jsou vhodná pro proces WIT v oblasti sériové výroby komponent s velkými průřezy nebo kanály. Pro tuto variantu procesu jsou charakteristické podstatně kratší časy taktu a nulové náklady na plyn.

Zařízení pro vstřikování­ plastů­ s podporou plynu

Systémy dávkování plynu

Stanice pro dávkování plynu MAXIMATOR je koncipovaná pro vysokotlaké dávkování inertních hnacích plynů při fyzikálním pěnění plastů. Fyzikálního pěnění se využívá v rámci technologických postupů, jako je extruzní pěnění, pěnění polyuretanu a vstřikovací pěnění (mikrocelulární pěnění).

Systémy dávkování plynu

Plynové injektory

Plynové injektory

Asistované vstřikování plastů s podporou plynu a vody

Co se rozumí pod pojmem asistované vstřikování plastů?

Asistované vstřikování plastů (anglicky: AIM = Assisted Injection Moulding) patří do oblasti procesů zpracovávání plastů, které slouží pro vylepšení kvality produktů a značné úspory výrobních nákladů.

K této technologii patří injektáž plynu nebo vody pod vysokým tlakem do plastu, který se nachází ve vstřikovací formě. Tímto způsobem se oblast dílu opatří dutinami a sníží se kusová hmotnost. Kompresní tlak lze lépe rozložit a zabrání se vzniku propadlin. I na povrch plastového dílu lze působit rovnoměrným tlakem plynu místo toho, aby se tohoto efektu dosáhlo kompresním tlakem stroje, čímž lze eliminovat propadliny a snížit uzavírací sílu, díky čemuž se často sníží kusová hmotnost a zkrátí čas cyklu.

Jiné metody umožňují výrobu pěny z plastových pryskyřic, která slouží ke snížení hustoty materiálu, nebo i změny teploty zahřívání vstřikovací formy, aby se zabránilo vzniku studených spojů. V závislosti na konkrétní aplikaci lze různé technologie často navzájem kombinovat, což přináší další výhody.

Servis pro asistované vstřikování plastů s podporou plynu a vody

Náš tým sestavený z více než 50 odborníků působících ve 20 pobočkách umístěných po celém světě disponuje technickým vybavením i příslušnými inženýrskými znalostmi, a je tak připraven poskytovat technickou podporu počínaje uvedením zařízení do provozu přes proškolení operátorů až po provádění údržby.

Pro Vaše zařízení pro asistované vstřikování plastů s podporou plynu a vody navíc kontinuálně zajišťujeme dodávky originálních náhradních dílů.

Klademe důraz na transparentnost, a proto Vám ve stručných informacích o produktu prezentujeme funkční princip jednotlivých technologií, abyste již od začátku mohli dosahovat úspory času i nákladů.

Bezpečnou a kompetentní manipulací během provozu a údržby přispíváte k prodloužení životnosti veškerých komponent a eliminujete zbytečné provozní výpadky - Vaše investice je tak dlouhodobě zabezpečena. Smlouvy o poskytování služeb a údržby Maximator garantují provádění pravidelné preventivní údržby a údržby Vašeho zařízení.

Usnadníme Vám Vaši každodenní práci tím, že zorganizujeme termíny kontrol. Naplánujeme a budeme provádět průběžnou údržbu tak, aby si Váš stroj zachoval svůj maximální výkon.

ODBORNÍCI NA KONSTRUKCI, PORADENSTVÍ A VSTŘIKOVACÍ FORMY

Odborníci na konstrukci, poradenství a vstřikovací formy jsou Vám k dispozici po celém světě, aby Vám ukázali, jak mohou Vaše produkty i Váš podnik profitovat z technologie vstřikování plastu s podporou plynu - od návrhu prvního konceptu až po výrobu. V případě potřeby Vám poskytneme analýzy vstřikování plastů CAE.

Studie vstřikovacích forem
Studie vstřikovacích forem lze provádět na našich zařízeních po celém světě nebo je mohou monitorovat naši technici přímo u výrobců vstřikovacích forem.

Komletní školení pro naše zákazníky:

 • Uživatel / operátor – provoz všech produktů a procesů Maximator
 • Inženýři údržby – servis a údržba produktů Maximator
 • Konstruktéři – konstrukce zařízení pro vstřikování plastů s podporou plynu za účelem komplexního vyčerpání ekonomických a technických předností této technologie
 • Obchodní inženýři – výhody a přednosti technologie vstřikování plastů s podporou plynu i větší flexibilita ve fázi vývoje se zaměřením na vzrůstající obrat díky novým aplikacím produktů

Technologie částečného vyplnění formy

Fáze vstřikování

 • 70% ± 20% objemu hnízda se nadávkuje a vstříkne
 • injektáž plynu probíhá, dle zvolené metody, přes strojní trysku, injektory ve vtoku nebo ve výlisku

Fáze injektáže plynu

 • začíná krátce před ukončením fáze vstřikování, aby se zabránilo vzniku přechodových stop
 • plyn vyplní hnízdo a posouvá před sebou čelo taveniny
 • ve výlisku vznikají cílené dutiny

Fáze dotlačování plynu

 • po úplném vyplnění hnízda se udržuje konstantní tlak plynu tak dlouho, než se vytvoří stabilní tvar výlisku
 • tlak stlačeného plynu se sníží po zatuhnutí taveniny

Technologie vyfukování z taveniny

Metoda zpětného vtlačování taveniny

 • Výlisek se zcela vyplní hmotou - na konci průtočné trasy se zahájí injektáž plynu.
 • Plastické jádro se působením stlačeného plynu zatlačí zpět do plastifikačního válce, přičemž se šnek stáhne nazpět.

Metoda vedlejší kavity

 • Výlisek se zcela vyplní hmotou - na konci průtočné trasy se pomocí hydraulického šoupátka otevře vedlejší kavitu a současně se spustí injektáž plynu.
 • Stlačený plyn vytlačí přebytečnou hmotu do vedlejší kavity.

Technologie pro asistované vstřikování plastů s podporou plynu a vody

Za účelem používání technologie asistovaného vstřikování plastů s podporou plynu a vody se musí vedle vstřikovacího lisu implementovat v podstatě dvě dodatečné funkce: vytvoření tlaku a regulace tlaku.

V rámci asistovaného vstřikování plastů s podporou plynu se rozlišují dva různé druhy stlačování plynu. Na jedné straně se jedná o přerušované stlačování plynu, které se využívá zejména pro proces GIT jednotlivých strojů, a na straně druhé o kontinuální generování stlačeného plynu, které slouží k centrálnímu přivádění stlačeného plynu k několika vstřikovacím lisům. Regulaci tlaku plynu zajišťují tlakové regulační moduly individuálně pro každý vstřikovací lis. Tlakový regulační modul snižuje vytvářený systémový tlak na hodnotu požadovaného tlaku plynu. O komunikaci se vstřikovacím lisem se stará systém elektrického řízení. Maximator nabízí kompresorové stanice, regulační moduly i kombinované kompresorové regulační moduly pro přerušované i nepřerušované stlačování plynu.

V rámci asistovaného vstřikování plastů s podporou vody zajišťuje zařízení WID MAXIMATOR jak generování, tak i regulaci tlaku (v jednom zařízení). Následující schémata znázorňují obecnou strukturu používané technologie.

Asistované vstřikování plastů s podporou plynu s přiváděním kapalného plynu

Přivádění kapalného dusíku

Přivádění kapalného oxidu uhličitého

Asistované vstřikování plastů s podporou plynu s přiváděním plynu z plynových lahví

Kompresorová stanice a regulační modul

Kompresorový regulační modul

Asistované vstřikování plastů s podporou vody

Systémy dávkování plynu

­

KONTAKTUJTE NÁS.

Máte dotazy týkající se našeho produktového portfolia a nabídky našich služeb nebo si přejete osobní konzultaci?

Aktuální prospekty a katalogy

Čerpadla MAXIMATOR poháněná stlačeným vzduchem

Čerpadla MAXIMATOR poháněná stlačeným vzduchem

3999.0480, jazyk: němčina, verze: 08/2014

Katalog >
Plynové a dotlačovací kompresory MAXIMATOR

Plynové a dotlačovací kompresory MAXIMATOR

3999.0315, jazyk: němčina, verze: 05/2021

Katalog >
Maximator_VFT-Onlinekatalog_12-2022_DE.pdf

Maximator_VFT-Onlinekatalog_12-2022_DE.pdf

VFT Katalog 2022 jazyk: němčina

Katalog >
HydroHulc_DE_042023.pdf

HydroHulc_DE_042023.pdf

Katalog >
XTower_DE_210322.pdf

XTower_DE_210322.pdf

Katalog >
MAXIMATOR-H2-Components.pdf

MAXIMATOR-H2-Components.pdf

Komponenty pro vodíkové aplikace

Katalog >
Maximator-Rental-Units-DE082014.pdf

Maximator-Rental-Units-DE082014.pdf

Komponenty pro vodíkové aplikace

Katalog >
102022_Maximator_LGP-Series-Katalog_DE.pdf

102022_Maximator_LGP-Series-Katalog_DE.pdf

Katalog >
MAXIMATOR-Gas-und-Wasser-innendrucktechnik-01-2015.pdf

MAXIMATOR-Gas-und-Wasser-innendrucktechnik-01-2015.pdf

Katalog >