Impresszió

MAXIMATOR Hochdrucktechnik Ges.m.b.H.

Pascalstraße 1
4614 Marchtrenk
Telefon +43 7243 20 700
Fax +43 7243 20 700 - 9
office@maximator-ht.com

Teljes cégnév
MAXIMATOR Hochdrucktechnik Ges.m.b.H.

Székhely:
Pascalstraße 1
4614 Marchtrenk
Ausztria

Adószám
ATU22814505

Jogi forma
Kft.

Cégjegyzékszám
FN88025z

Cégbíróság
Welsi Tartományi Bíróság

Igazgatóság/Jogi személy
Rainer Schuhmaier, Ing. Michael Schönleitner

Vállalkozás tárgya
Műszaki és ipari anyagok kereskedelme

Kamara/Szakmai egyesületi tagság
WK OÖ

Felügyeleti szerv
Wels-Land kerületi kormányzóság

Vállalkozásról szóló törvény
Üzleti vállalkozói tevékenység

Alkalmazandó kereskedelmi vagy szakmai előírások: A vállalkozásról szóló törvény 1994, elérhető itt: http://www.ris.bka.gv.at oldalon

A MAXIMATOR Hochdrucktechnik Ges.m.b.H. D-U-N-S ® száma: 30-118-5005


Felelősséget kizáró nyilatkozat
Az online ajánlat tartalma
A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerző megadott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott vagyoni vagy nem vagyoni károk miatti felelősségre vonása általában kizárt, kivéve, ha bizonyított a szerző szándékossága vagy súlyos gondatlansága. Az árajánlatok nem kötelező érvényűek, és módosíthatók. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy eltávolítsa az oldal egyes részeit vagy a teljes ajánlatot, illetve ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse annak közzétételét.

Hivatkozások és linkek
Az olyan külső honlapokra mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások (linkek) esetében, amelyekért a szerző nem felelős, a felelősségi felelősség csak akkor lépne hatályba, ha a szerzőnek tudomása volt a tartalomról, és technikai és ésszerű lehetősége volt arra, hogy megakadályozza a jogsértő tartalom megtekintését. A szerző kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozott oldalakon a linkek létrehozásakor nem volt azonosítható illegális tartalom. A szerzőnek nincs befolyása a hivatkozott oldalak jelenlegi vagy jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért kifejezetten elhatárolódik minden olyan linkelt oldal tartalmától, amelyet a link létrehozása után megváltoztattak. Ez a megállapítás minden a szerző saját weboldalán található linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon harmadik féltől származó hozzájárulásra egyformán vonatkozik. A törvénybe ütköző, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felelős, nem pedig az a személy, aki csupán hivatkozik a szóban forgó kiadványra.

Szerzői jog és védjegyjog
A szerzőnek törekednie kell arra, hogy tiszteletben tartsa a valamennyi kiadványban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait, hogy az általa készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használja, illetve hogy szerzői joggal nem védett grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon. A weboldalon feltüntetett és adott esetben harmadik felek által védett összes védjegy és kereskedelmi név korlátozás nélkül az alkalmazandó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek, illetve az adott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogainak hatálya alá tartozik. A védjegyek puszta említése nem jelenti azt, hogy azokat nem védik harmadik személyek jogai! A szerző által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag a weboldal szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videofilmek és szövegek másolása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban a szerző kifejezett engedélye nélkül tilos.

Adatvédelem
Ha a webes ajánlaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) megadására, akkor ezen adatok megadása a felhasználó részéről kifejezetten önkéntes. Az összes kínált szolgáltatás igénybevételére és kifizetésére - amennyire ez műszakilag lehetséges és ésszerű - ilyen adatok megadása nélkül, illetve anonimizált adatok vagy álnév megadásával is lehetőség nyílik. A brosúrában közzétett elérhetőségi adatok, mint például postai címek, telefon- és faxszámok és e-mail címek, vagy hasonló információk harmadik felek általi, nem kifejezetten kért információk továbbítása célú felhasználása nem megengedett. Kifejezetten fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyünk az ezen tilalmat megszegő spam küldőkkel szemben.

Jelen felelősséget kizáró nyilatkozat jogi érvényessége
Jelen jogi nyilatkozat annak az internetes ajánlatnak a részének tekintendő, amelyről Önt erre az oldalra irányították. Amennyiben a jelen szöveg egyes részei vagy megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg az alkalmazandó jognak, a dokumentum egyéb rendelkezéseinek tartalma és érvényessége nem változik.

Google Analytics
A weboldal felhasználók statisztikai adatainak gyűjtésére ez a weboldal a Google Inc. társaság ("Google") Google Analytics nevű eszközét használja. A Google Analytics úgynevezett "cookie"-kat, azaz olyan fájlokat használ, amelyek az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie fájlok által generált és a weboldal használatára vonatkozó információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra, majd ott tárolásra. Ha azonban az IP-anonimizálás aktivált ezen a weboldalon, a Google először az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más aláíró államaiban lerövidíti az Ön IP-címét. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP-cím a Google USA-beli szerverére, és ott lerövidítésre. Az IP-anonimizálás aktív ezen a weboldalon. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal Ön általi használatának elemzésére, a weboldalon végzett tevékenysekgéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. (2) A Google Analyticsben az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kapcsolódik más Google-adatokhoz. A cookie fájlok tárolását megakadályozhatja a böngészőszoftver megfelelő beállításainak kiválasztásával; ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy ez esetben nem tudja majd használni a weboldal összes funkcióját. Ezen túlmenően, a következő linken elérhető böngésző bővítmény (plugin) letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza a cookie fájl által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az Ön IP-címét): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Social PlugIns
A weboldal a Facebook közösségi hálózat (Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok) "Tetszik" gomb és/vagy a Google Inc. közösségi hálózat (Google Plus, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) "+1" gomb formájú plugin moduljait tartalmazza. A plugin lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot a felhasználó böngészője és a Facebook vagy a Google közösségi hálózat szervere között. Ily módon a Facebook és a Google információkat gyűjt (különösen a weboldalon tett látogatások dátumát és időpontját, valamint a böngészővel kapcsolatos egyéb információkat) a weboldal felhasználójáról. Ha a Facebook- vagy Google-fiókjába bejelentkezett felhasználó a Facebookon a "Tetszik" gombra vagy a Google-on a "+1" gombra kattint, a Facebooknak vagy a Google-nak lehetősége lesz arra is, hogy hozzárendelje a weboldalon tett látogatást a felhasználó profiljához. További információk itt: [http://www.facebook.com/help/186325668085084] és itt: [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html]. A weboldal meglátogatásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy felhasználói adatait ilyen módon használjuk fel.